SERGILER
Mayıs 2020 - Haziran 2020

Bir Fotografik Yazı Atölye Sergisi: Photo-Graphos

Osman Şişman’in yürütücülüğünde gerçekleşen Photo-Graphos: Bir Fotografik Yazı Atölyesi sonunda katılımcılar, ürettikleri, biriktirdikleri, arşivledikleri imajlarla kendi metin evrenlerinden seçtikleri ve ürettikleri parçaları sergilediler.

“İmaj ile metin arasında netameli bir ilişki var. Artık azalan bir eğilim olsa da, her birini yoğunlukla üretenler, diğerine şüpheyle bakabiliyor: Bir imaja bir metin eşlik ettiğinde, imajın potansiyel çok-anlamlılığına halel geleceğini savunanlar da var, metne iliştirilen imajın okurun hayal gücünü kısıtlayacağına inananlar da. Halbuki gündelik hayatımızda imaj ve metnin neredeyse hep bir arada olduğu kompozisyonlara maruz kalıyoruz. Reklam görsellerinden siyasi afişlere, altyazılı filmlerden çağdaş sanat işlerine dek pek çok alanda imaj ve metin, birbirinin alanını daraltmaktan ziyade türlü yolla genişleten yetkin anlam üretme makinelerinin parçaları oluyor.

11 Mayıs - 19 Haziran 2020 tarihleri arasında, çevrimiçi buluşma hâlinde gerçekleştirdiğimiz bu atölye, imajla metnin birlikte kullanıldığı ilginç örnekler üzerinde düşünmek ve böyle örnekler üretmek için tasarlanmış bir çalışmaydı. Katılımcıların ürettikleri, biriktirdikleri, arşivledikleri imajlarla kendi metin evrenlerinden seçtikleri ve ürettikleri parçaları yaratıcı bir süreçte bir araya getirmeleri; bu deneylerin sağlayacağı açılımla, foto-grafik ürünler yaratmaları bekleniyordu. Bakışın ve düşüncenin, tabiat, mekan, nesne, doku gibi sonsuz çeşitlikte görsel ve tasarımsal öğe üzerinde, uzun ve üretken bir zaman geçirdiği; katılımcıların, öznelliklerini ve toplumsallıklarını birbirleriyle tartıştığı bir ortak üretim alanı açmayı arzu ediyorduk. Bu kitap ve sergi, bu sürecin ürünlerini sunuyor.

Bu çalışmaya ev sahipliği yapan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’ne, yaratıcı enerjilerini atölye sürecindeki tartışmalara ve buradaki işlere aktaran tüm katılımcılara, süreçteki tüm lojistik yükü sırtlanan Gözde Şekercioğlu’na ve kitapla sergi hazırlıklarını yürüten gönüllü tasarımcılara teşekkürler.” Osman Şişman 

“Photo-Graphos” sergisi 13 Temmuz - 15 Ağustos 2020 tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu.

Sergi Katılımcıları: Ayhan Yücel, Ayhan Kaya, Ayşegül Özçelik, Barış Çetinkol, Betül Katıgöz, Bige Öktem, Çağdaş Yalçın, Damla Sezikli, Deniz Diniz Ozan, Ebru Karsu, Ece Erdağ, Ecem Kara, Elif Umut, Elif Öykü Karataş, Emre Durğut, Fatime Mermerci, Gamze Küçük, Gizem Severoğlu, Gülbahar Coşkun, Hatice Akyüz, İrem Erdöl, İrem Metin, Mustafa Kürşat Elitok, Melahat Güray, Melike Çıtak, Melis Yılmaz, Meltem Cemiloğlu, Miray Hamarat, Muhammed Şanlı, Murat Acar, Nalan Kurunç, Sema Kızıltav, Sevgi Erdoğan, Sevim Kahraman, Sümeyye Yıldız, Şurzan Arpa, Tayfun Karabayrak, Ulaş Tigin, Yunus Emre Boz

Sergi ve Kitap Hazırlığı: Barış Çetinkol, Deniz Diniz Ozan, Melis Yılmaz, Mustafa Kürşat Elitok, Şurzan Arpa 

Sergi ve Kitap Tasarımı: Ebru Karsu