SERGILER
Kasım 2021 - Aralık 2021

Artakalan

"Artakalan" sergisinde cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar’ın ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği eserleri bir araya geldi.

KTSM, cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar’ın kurucusu olduğu Fy-shan Glass Studio’nun ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği, kullanıma yönelik cam eserler ile heykelsi objeleri bir araya getirdiği “Artakalan” başlıklı sergisine ev sahipliği yaptı. Güncel tasarımın tüketicilerin günlük yaşam deneyimini zenginleştirmenin ötesinde, sosyopolitik, ekonomik ve ekolojik düzlemde yaratabileceği faydaya değinilen ve dört ana gruptan oluşan serginin küratörlüğünü Serra Yentürk üstlendi.

Al-Üret-Tüket sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren Felekşan Onar, kullanılabilir malzemeyi atığa dönüşmeden, ekonomik ve kültürel değeri olan ürünlere çevirdi. Onar’ın, tasarımcı Şahika Etemoğlu ve üretim ekibinin katkılarıyla, ileri dönüşüm yöntemlerine göre tasarlayıp ürettiği eserlerinin yer aldığı eserleri, atık olarak gözden çıkarılmış parçaların, en az ürüne dönüşenler kadar değerli ve biricik olduğunu ortaya koydu. İnsan yapımı nesnelerin de bir ruha sahip olduğuna, bu nesnelere ve üretildikleri kaynaklara iyi bakılması gerektiğine inanılan Şintoizm’i akla getiren sunak benzeri düzenleme, doğal kaynaklar kadar insan emeğinin de kutsal olduğu fikriyle ilişki kurdu. Sergi mekânının sonunda ziyaretçileri karşılayan, işlevsel olmayan tek üretim olan “Totem” adlı yerleştirme de söz konusu kaynaklara ve üretimi mümkün kılan insan emeğine atfen anıtsal bir nitelik kazandı.

“Artakalan” sergisi 4 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında sanatseverlerle buluştu.