ETKINLIKLER
Şubat 2020 - Şubat 2020

Tasarımcı Şefler

Tasarım eğitimi almış şefler gıda ve tasarım arasındaki bağlantıları takip etti.

Tıpkı ürün tasarımı, moda tasarımı, grafik tasarım gibi bir tasarım disiplini alt başlığı olan gıda tasarımı, disiplinlerarası bir bilimdir ve baş aktörleri ürün tasarımcıları ve gastronomi profesyonelleridir. Bu iki disiplinin de ürünleri bir yaratıcı düşüncenin sonucunda oluşur. Bunun yanı sıra, son ürünle ilgili iki temel soru vardır: Ürünün geliştirilmesi sürecinde hangi malzeme(ler) ve hangi teknik(ler) ile üretileceği. Bu kararların alınması ve tasarım sonrasında ise süreç parçaların üretilmesi, üretim bandında bu parçaların montajı ve sonrasında servise sunulması şeklinde devam eder.

 

KTSM’de gerçekleştirilen ilk “gıda tasarımı” sohbetinde konukların her biri eğitimini endüstriyel tasarım alanında tamamlamış, profesyonel hayatlarına ise mutfaklarda devam etmekte olan genç şefler. Bu buluşmada, şeflerin kişisel tecrübeleri ışığında gıda ve tasarım arasındaki bağlantıları irdelemeye, anlamaya çalışıldı. Ümidimiz geleceğin gıdasına yönelik inovatif ve fonksiyonel ürünler çıkarabilmek için iki disiplin arasında iş birliklerini çoğaltıp güçlendirmek. Buluşma, Sibel Kutlusoy, Burçak Kazdal, Lale Çırakoğlu ve Elif Umut’un katılımıyla 24 Şubat 2020 tarihinde KTSM’de gerçekleşti.