ETKINLIKLER
Mart 2020 - Mart 2020

Ernest Mamboury’nin İzinde: Bir Haritalama Atölyesi

KTSM, mimar, sanatçı ve akademisyen Sinan Logie’nin yürütücülüğünde 14-28 Mart 2020 tarihleri arasında Ernest Mamboury’nin İzinde: Bir Haritalama Atölyesi’ni ağırladı.

1878-1953 yılları arasında yaşamış Türkiye sınırlarındaki Bizans yapılarını araştırmış ve ardında çok sayıda çizim ile makale bırakmış olan İsviçreli akademisyenin Ernest Mamboury’nin, 1925 yılında yayımlanan İstanbul rehberi için ürettiği harita atölye çalışmasının temelini oluṣturdu. 
 
Kentsel hafıza alanında tarihte üretilmiş en güçlü imgeler arasında sayılan, Tarihi Yarımada ile Pera bölgesini odağına alan bu çizim, şehrin 1924’teki hali ile Bizans kent dokusunu çakıṣtırır. Bu anlamda bir palimpsest niteliği taṣıyan haritayı kullanarak katılımcılar 21. yüzyıl İstanbul’unu arṣınladı, Mamboury’nin izlerini takip etti. Geçmiş ve bugünkü kent dokusu arasında bir köprü kuran atölyenin sonunda katılımcılar araştırma sürecini buluntu nesne ve imgeler yardımıyla belgeledi; üretim sürecinin çıktılarını harita, fotoğraf, maket gibi farklı yöntem ve tekniklerle ortaya koydular.