ETKINLIKLER
Kasım 2019 - Kasım 2019

Açık Kaynak: Perşembe Pazarı Tasarım Atölyesi

Açık Kaynak: Perşembe Pazarı tasarım atölyesi, Made in Şişhane ve Informal Academy projeleri deneyiminden hareketle katılımcılar ile birlikte Perşembe Pazarı’nı “açık kaynak” bir imkanlar atölyesi olarak ele aldı ve sundukları üzerinden farklı bir öğrenme, tasarım ve üretim pratiğini devreye soktu.

Atölye Yürütücüsü: Aslı Kıyak İngin / Made in Şişhane
 
2 Kasım - 7 Kasım / Atölye 1. Grup
9 Kasım - 16 Kasım / Atölye 2. Grup
 
 
Aslı Kıyak İngin / Made in Şişhane yürütücülüğünde, 2-7 Kasım ve 9-16 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşen atölye, KTSM’nin de içinde yer aldığı Perşembe Pazarı’nı merkezine alarak, bölgenin zanaat ve ticaret ağından, ilişkilerinden, nesnelerinden, pratiklerinden yola çıktı. Atölye bölgede ve yakın çevresindeki diğer zanaat atölyeleri ile de ilişki kurdu. Perşembe Pazarı ve çevresi tüm açıklığı ile bizlere, tasarımcılara neler sunmaktadır? Neyin (hangi detayın, bilginin, nesnenin, hikayenin, vb.) peşinden gideceğiz? Keşiflerimiz bizi nereye veya nasıl bir üretime taşıyacak? Mevcut ilişkiler ağına nasıl eklemlenebiliriz? sorularından yola çıkıldı. Tasarım atölyesi bölgeyi bir tasarımcı olarak kullanma pratiği sunmakla beraber, bir araya gelen topluluk ile bölgenin bugününü, geleceğini, potansiyellerini de tartışmayı, hata yaparak, üreterek tartışmayı amaçladı.
 
2-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşen atölye özet videosu için tıklayınız.
9-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşen atölye özet videosu için tıklayınız.