ETKINLIKLER
Mayıs 2020 - Haziran 2020

Tasarımda Form ve Anlam: Yeni Nesil Kraft

KTSM, Engin Kapkın yürütücülüğünde 18 Mayıs – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında Tasarımda Form ve Anlam: Yeni Nesil Kraft atölyesine ev sahipliği yaptı.

 Atölye çalışması, tasarım çizimini bir natürmort çalışma gibi uzayda var olanı çizme veya kopyalama yerine, zihinde oluşan veya varolan imgeden yola çıkarak uzayda formu yeniden tanımlama olarak ele aldı ve bunun için nokta, çizgi, yüzey ve hacim ilişkilerini formu oluşturan kesitlerle kurguladı. Teknik tarafı baskın olarak oluşturulan bu çizimler, oran ve orantı bozulmadan, minimum veri kaybı ile sayısal ortama kolaylıkla aktarıldı. Bu mantıkla sayısal ortamda oluşturulmuş çizimler mock up, maket ve hatta prototip olarak tekrar fiziksel ortama geri aktarmayı mümkün kıldı. Bu kapsamda ürüne dair duygu ve algıyı, çizim aracılığıyla kontrol etme ve ürünle hedeflenen mesajı karşı tarafa aktarma konusunda yaşanan semantik problemler irdelendi. Süreçte katılımcılar iki konuya, “Speedform” ve “Touchform”a, konsantre oldular ve bir ürün formu ve anlamı arasındaki ilişkiyi kurgulama konusunda teknikleri deneyimlediler.

 

Atölye ilk olarak serbest elle tasarım çizimi yapma teknikleri ile başladı. Bu teknikler arasında çizim uzayını tanımlama, kesit çizme, uzatma, birleştirme, ekleme ve çıkarma gibi form bilgisi; perspektif kuralları, betimleyici ve dinamik bakış açısı seçme, oran-orantı belirleme gibi anlam bilgisi konularına değinildi. İkinci aşamada, elle oluşturulan çizimler, veri kaybı olmadan sayısal ortama aktarıldı, çizimler sayısal ortamda iki ve üç boyutlu olarak görselleştirildi. Üçüncü aşamada ise sayısal veriler; 3B yazıcı, lazer kesim ile işlenerek tekrar fiziksel ortama aktarıldı, AR teknolojileri kullanarak sayısal ortamda sunuldu. Sonuç olarak tasarımda form-anlam ilişkisi irdelenirken, süreç fiziksel ve dijital ortamın bütünleşik ve eşzamanlı kullanımı ile ilerledi. 

 

Atölye sonunda gerçekleşen sergi hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.