KALE TASARIM SANAT VE YARATICILIK MERKEZİ

Kale Grubu, Karaköy’deki ilk genel merkez binasını dönüştürerek KTSM’yi disiplinlerarası bir üretim ve buluşma noktası olma hedefiyle hayata geçirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kültür ve düşün hayatına kazandırılan KTSM’de; proje kapsamında 7 tasarım ve 7 sanat çalıştayı, 4 disiplinlerarası buluşma, 4 atölye çalışması, 2 mekan tasarım çalıştayı ve 2 tasarım yarışması gerçekleştirildi. Çalıştayların çıktılarından oluşan 8 sergi bu süre zarfında ziyaretçilerle buluştu. Proje, 25 Ağustos - 15 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenen karma sergiyle sona erdi.

KTSM’de İSTKA Desteğiyle Gerçekleştirilen Atölye Çalışmaları

 • Aslı Kıyak İngin yürütücülüğünde “Açık Kaynak: Perşembe Pazarı” atölye çalışması
 • Pınar Akkurt yürütücülüğünde “İleri Dönüşüm Atölyesi: Gündelik Atıklarla Çalışma Yöntemleri İleri Dönüşüm” atölye çalışması
 • Osman Şişman yürütücülüğünde online olarak gerçekleşen “Bir Fotografik Yazı Atölyesi: Photo Graphos” atölye çalışması
 • Engin Kapkın yürütücülüğünde online olarak gerçekleştirilen “Tasarımda Form ve Anlam” atölye çalışması

Füreya Çalıştayları

 • Serra  yürütücülüğünde “Mozaik Atölyesi” çalıştayı
 • Murat Başol yürütücülüğünde “Yerinde Çizmek: Çizim ve Suluboya” çalıştayı
 • Çağla Köseoğlulları yürütücülüğünde “Oy ve Bas: Linol Baskı” çalıştayı
 • Nalan Yırtmaç yürütücülüğünde “Perşembe Pazarı’nda Kolaj” çalıştayı
 • Cansu Çakan yürütücülüğünde “Bir Başka Görme Biçimi: Minyatür” çalıştayları
 • Ayça Telgeren yürütücülüğünde “Kâğıt ve Diğer İşler” çalıştayı
 • M. Emin Arslan yürütücülüğünde online “Yaratıcı Endüstrilerde Portfolyo Tasarımı” çalıştayı

Tasarım Çalıştayları

 • Gökçe Dervişoğlu Okandan moderatörlüğünde “Tasarımda Ortak Öğrenme Alanı: KTM’den KTSM’ye” çalıştayı
 • Engin Akbaba, Gizem Aytaç, Mehmet Mert Sezer, Okan Halis’in katılımıyla gerçekleştirilen “Lisanstan Sonra İş Bulmak mı? İşini Kurmak mı?” çalıştayı
 • Empati Derneği/Beyoğlu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen “Sosyal Fayda İçin Tasarım: Kedi Evi” çalıştayı
 • Ayça Bildik, Pınar Gökbayrak, Sevcan Ekmekçioğlu, Ulaş Tigin katılımıyla gerçekleştirilen “Lisanstan Sora Bekle(me)diklerim” çalıştayı
 • Murad Babadağ yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Hafızanın Açılması: Eskiz” çalıştayı
 • Burçin Çevik, Büke Vancı, Özlem Serdar, Sinecan Çirişoğlu, Rezzan Uçar’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Lisanstan Sonra Yeni Bir Yol” çalıştayı
 • Ebru Baranseli yürütücülüğünde gerçekleştirilen online “Yaratıcı Endüstrilerde Sunum Teknikleri” çalıştayı

Disiplinlerarası Füreya Buluşmaları

 • Aslı Kıyak İngin moderatörlüğünde Ayşenaz Toker, Seza Sinanlar Uslu, Özgü Karcı katılımlarıyla gerçekleştirilen “Disiplinlerarası Çalışmalarda Tasarım X Zanaat Kesişimi” buluşması
 • Sibel Kutlusoy’un moderatörlüğünde Burçak Kazdal, Lale Çırakoğlu, Elif Umut’un katılımlarıyla gerçekleştirilen “Tasarımcı Şefler” buluşması
 • Tuna Özçuhada, Pınar Öncel, Pınar Akkurt katılımlarıyla gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik İçin Döngüsel Ekonomide Tasarımın Rolü” buluşması
 • Osman Şişman ve Engin Kapkın katılımlarıyla online gerçekleştirilen “Yaratıcı Endüstrilerin Neşesi X Derdi” buluşması

Sergiler

 • Attila Galatalı “Organik Yüzeyler” sergisi
 • Açık Kaynak: Perşembe Pazarı Işıklı İşler” sergisi
 • “Alternatif Nesneler: Gündelik Atıkların Yeniden Kullanımı” sergisi
 • “Mekân Tasarım” ve “Poster Tasarım” yarışmalarını kazanan ve dereceye giren eserlerin yer aldığı sergiler
 • “Bir Fotografik Yazı Atölye Sergisi: Photo Graphos” sergisi
 • “Tasarımda Form ve Anlam: Yeni Nesil Kraft” sergisi

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen KTSM  Projesi kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma Ajansı veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Dr.(h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’a aittir.