Tasarımda Form ve Anlam: Yeni Nesil Kraft Sergisi

Sergide “Speedform” ve “Touchform” anlatımları tek bir formda veya iki farklı form olarak karşınıza çıkacak. Form ve anlam arasındaki ilişkiyi kurgulamak için teknik ve pratik bilgiler harmanlanırken evrensel ve yeni nesil araçları bütünleşik olarak kullanıldı.

Karaköy, İstanbul 11-24 Ağustos 2020

Sanat, bilim ve teknoloji kesişiminde disiplinlerarası bir yapıya dönüşen tasarım alanının yeni kapsam, konu ve medyasını anlamak için farklı disiplinleri takip etmenin önemi büyük. Buradan hareketle kurgulanan Tasarımda Form ve Anlam: Yeni Nesil Kraft atölyesinin  sonunda  katılımcılar,  kendi becerileri ve atölye boyunca öğrendikleri araçlar ile ürettikleri formları sergiliyorlar.

“Speedform”  ve  “Touchform”  olmak  üzere  iki konuya odaklanılan bu atölye çalışmasında ürüne dair duygu ve algıyı, çizim aracılığıyla kontrol etme ve katılımcıların ürettiği formlar analiz edilerek ürünle hedeflenen mesajı karşı tarafa aktarma konusunda yaşanan semantik problemler irdelendi.

Sergide “Speedform” ve “Touchform” anlatımları tek bir formda veya iki farklı form olarak karşınıza çıkacak. Form ve anlam arasındaki ilişkiyi kurgulamak için teknik ve pratik bilgilerin harmanlandığı bu atölyede, evrensel ve yeni nesil araçların bütünleşik olarak kullanıldığı gözlemlenebilir.

Teknik ve betimleyici metodları kullanarak;  nokta, çizgi, yüzey  ve  hacim ilişkisinden oluşan form ve forma  ait  kesitlerin  kurgusu  ile  başlayan  ve  bu  formların veri kaybı olmadan sayısal ortama aktarılma yöntemlerine dair çeşitli çözüm önerilerinin yer aldığı bir akış ve süreç planlandı. Çizilen formlar iki ve üç boyutlu olarak görselleştirilerek atölyenin son aşamasında 3B yazıcı ile işlenerek tekrar fiziksel ortama aktarabilecek, VR/AR teknolojileri kullanarak sayısal  ortamda sunulabilecek hale geldi. Rhino, Autodesk Fusion360, 123D make, Slicer, SketchFab, Pinterest.com  ve  Miro.com  olmak  üzere  dijital üretimlerin yanında eskizler ve Google Classroom araçları kullanılarak ders programı uzaktan öğretim ile yürütüldü.

Sonuç olarak tasarımda form-anlam ilişkisini  okumak ve bu ilişkiyi kurgulamak konusunda farkındalığı artan katılımcılar için fiziksel ve dijital ortamın bütünleşik ve eş zamanlı kullanımı önem arz etti.

 

Atölye yürütücüsü: Engin Kapkın

Atölye Koordinatörü: Gözde Şekercioğlu


Sergileme Tasarımı: Betül Tekin | Cansın Ayaz | Ecem Kara | Esra Kocalan | Fatime Mermerci | Giray Yiğit | Gülten Yüzükırmızı | Helin İsmet | Selenay Aygün | Sena Tekin | Zeynep Keçeci


Katılımcılar: Aleyna Duman | Ayça Yıldız | Betül Tekin | Betül Yılmaz | Cansın Ayaz | Çağkan Kalkan | Ecem Kara | Esra Kocalan | Fatime Mermerci | Giray Yiğit | Gülten Yüzükırmızı | Gonca Mutaf | Helin İsmet | Merve Aydın | Miray Özlem Er | Nisa Taylan | Nurcan Bilir | Selenay Aygün | Selman Eyican | Sena Tekin | Yunus Emre Boz | Zeynep Keçeci

Galeri