Küresel İkaz – Global Warning

Sanatçı Murat Germen’in iklim değişikliği, küresel ısınma, su hakları gibi konulara dair birbirine eklemli sergilerinin en son safhası olan ‘Küresel İkaz’ fotoğraf sergisi, küresel iklim değişikliğine dikkat çekti.

Karaköy, İstanbul 29 Mart-30 Nisan 2022

Küresel İkaz – Global Warning

Kale Grubunun başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketi kapsamında daha sürdürülebilir bir dünya için sosyal fayda yaratan fikirlerin savunuculuğunu üstlenen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), küresel sorunların başında gelen iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak ve harekete çağırmak amacıyla Murat Germenin Küresel İkaz – Global Warningsergisine ev sahipliği yaptı.

Çalışmalarında; aşırı kentleşmenin etkileri, insanın doğada yarattığı tahribat, küresel ısınma, iklim değişikliği ve su hakları konularına öncelik veren Murat Germen, buzlarla kaplı kuzey coğrafyalarında belgesel fotoğraf çalışmalarına imza atarak küresel ısınma sorununun ciddiyetini gözler önüne sermeyi amaçladı.

Norveç, Svalbard Adası ve Grönlandda çekilen toplam 17 fotoğrafın yer aldığı ve ilk defa sergilenen olan Küresel İkazsergisi29 Mart- 30 Nisan 2022 tarihlerinde KTSMde ziyaretçiyle buluştu.

Galeri