Artakalan

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, çizgisel ‘Al-Üret-Tüket’ sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar’ın, ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği cam eserleri bir araya getiren Artakalan sergisine, 4 Kasım-31 Aralık 2021 tarihleri arasında ev sahipliği yaptı.

Karaköy, İstanbul 04 Kasım-31 Aralık 2021

Artakalan

Dünyamızın karşı karşıya olduğu karmaşık sorunlar yumağından çıkış için yaratıcı endüstrilerin yol gösterici olabileceğine inanan ve bu doğrultuda sürdürülebilir yaşam odaklı projelere kapılarını açan KTSM, Felekşan Onar’ın kurucusu olduğu Fy-shan Glass Studionun ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıürettiği kullanıma yönelik cam eserler ile heykelsi objeleri bir araya getirdiği Artakalan başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Güncel tasarımın tüketicilerin günlük yaşam deneyimini zenginleştirmenin ötesinde, sosyopolitik, ekonomik ve ekolojik düzlemde yaratabileceği faydaya değinilen serginin küratörlüğünü Serra Yentürk yaptı.

Atıktan Değer Yaratan Tasarımlar

Modern bir disiplin olarak tasarımın toplumsal eşitsizlik, iş gücü sarfiyatı ve doğal kaynakların tüketimi üzerindeki belirleyici rolünü öne süren tarihsel tartışmalar, 21. yüzyıl tasarımcısının statükoyu tersine çevirmede üzerine düşen sorumluluğa bir temel oluşturuyor. Bu çerçevede, çizgisel Al-Üret-Tüket’ sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar, kullanılabilir malzemeyi atığa dönüşmeden, ekonomik ve kültürel değeri olan ürünlere çeviriyor.

Artakalan sergisi, Onar’ın imalat süreçlerinden geriye kalan cam parçaları değerlendirdiği bir dizi tasarımına yer verdi. Saydamlığının ardında uzun araştırma süreçlerini saklayan, insan nefesine gözle görülür bir biçim kazandıran ve tarihsel olarak belki de en incelikli işçiliğin malzemesi olan cama bütüncül bir üretim anlayışıyla yaklaşan Onar’ın tasarımları, atık olarak gözden çıkarılmış parçaların, en az ürüne dönüşenler kadar değerli ve biricik olduğunu ortaya koydu.

Doğal Kaynaklara ve İnsan Emeğine Saygı!

Fy-Shan Glass Studionun işlevsel tasarımları arasında önemli bir yer tutan aydınlatma ve servis ürünleri, sergi mekânı içerisindeki yerleşimleriyle bir tür sunağı andırdı. İnsan yapımı nesnelerin de bir ruha sahip olduğuna, bu nesnelere ve üretildikleri kaynaklara iyi bakılması gerektiğine inanılan Şintoizmi akla getiren bu sunak benzeri düzenleme, doğal kaynaklar kadar insan emeğinin de kutsal olduğu fikriyle ilişki kurdu. Sergi mekânının sonunda ziyaretçileri karşılayan, işlevsel olmayan tek üretim olan Totem” adlı yerleştirme de söz konusu kaynaklara ve üretimi mümkün kılan insan emeğine atfen anıtsal bir nitelik kazandı.

Felekşan Onar’ın, tasarımcı Şahika Etemoğlu ve üretim ekibinin katkılarıyla, ileri dönüşüm yöntemlerine göre tasarlayıürettiği, toplamda dört ana gruptan oluşan cam eserler, Serra Yentürk’ün küratörlüğünde bir araya geldi.

Artakalan Üretim Süreci

Artakalan Making of

Artakalan Sergi Açılışı

Galeri