Kale Tasarım ve Sanat Merkezi

Disiplinlerarası çalışmaya imkan veren ortak bir yaratım alanı

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM) projesinin temelleri, Kale Grubu tarafından Dr. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı aracılığıyla ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) mali desteğiyle 2018 yılında atıldı.


Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, sanat ve tasarım alanındaki öğrenci, yeni mezun ve profesyonellere ortak bir üretim ve öğrenme alanı sağlama hedefiyle Karaköy’de kapılarını açtı.


KTSM, bünyesinde gerçekleştirilecek atölye, konuşma, sergi ve diğer etkinlikler ile alandaki aktörlerin bir araya gelip birlikte üretmesine zemin oluşturan ve şehirdeki yaratıcı endüstrilerin yarattığı çekim alanına katkıda bulunan bir merkez olacak. Hem konumu hem de getirdiği birikim ile İstanbul’un yaratıcı sektörlerde bir marka şehir olmasına ve bu alanda varolan altyapının güçlenmesine hizmet edecek.


KTSM gerçekleştireceği etkinlikler ile katılımcıların eğitim aldıkları alanlara dair bilgi birikimlerini artırmayı, bireysel yeterliliklerini geliştirmeyi, tasarım ve sanat ile diğer tüm yaratıcı endüstrilerdeki disiplinlerarası çalışmalara ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Eğitimi devam eden öğrencilerin ve yeni mezun genç profesyonellerin birbirinden öğrendiği, birlikte ürettiği bir alan olan KTSM, toplam 5 katta yaklaşık 500 metrekareye yayılıyor. Her katında farklı bir üretim ve öğrenme alanı içerecek şekilde tasarlanan merkezde tasarım ve sanat çalıştaylarının yanı sıra konuşma ve sunumlar da düzenlenecek. Bodrum katında bir seramik fırınının da bulunduğu seramik üretim alanı; giriş katında atölyelerin çıktılarının paylaşılacağı bir sergi alanı; asma katta konuşma ve sunumlar ile grup çalışmalarına imkan verecek bir ortak alan; birinci katta tasarım ve sanat ağırlıklı 1000 kitaptan oluşan bir kütüphane ve son olarak, ikinci katta herkesin kullanımına açık bir üç boyutlu yazıcı ile farklı maket ve üretim malzemelerinin bulunduğu bir atölye bulunuyor.