Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler

“İyi Bak Dünyana” hareketi kapsamında sürdürülebilirliği yaşamın merkezine koyan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), başta mimari ve tasarım alanında eğitim gören gençler ve yaşam boyu öğrenime inanan profesyoneller arasında, biyoteknoloji ve biyolojik bilimler odaklı yaratıcı ve yenilikçi çözümlerin ortaya koyulmasını ve disiplinlerarası fikir alışverişini desteklemek amacıyla ‘Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı’nı başlattı.

PROGRAM HAKKINDA

Kale Grubu’nun başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketiyle daha sürdürülebilir bir dünya için sosyal fayda yaratan fikirlerin savunuculuğunu üstlenen KTSM, başta iklim krizi olmak üzere kronik sorunlara çözüm arayışları kapsamında farklı disiplinlerden öğrenci ve profesyonelleri alanında yetkin isimlerle bir araya getirmeyi amaçlayarak ‘Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı’nı hayata geçirdi.

Kalebodur’un desteğiyle gerçekleştirilen, biyoteknoloji ve biyolojik bilimler odağında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu yaratıcı ve yenilikçi çözüm arayışlarının kabul edildiği, doğadan ilham alan örnekleri bir araya getirerek, katılımcıların problem çözme yetkinliği üzerine sinerji oluşturmayı hedefleyen kolektif programın 7 Mart’ta başlayan 6 haftalık ilk programı yoğun ilgi gördü.

Programa Kimler Katıldı?

Doğadan İlham Alan Sürdürülebilir Çözümler: Mimari ve Tasarım Perspektifi Programı, üniversitelerin mimarlık fakültesi öğrencileri (mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı) arasından seçilen lisans (3. ve 4. sınıf) ve yüksek lisans öğrencileri ile istekli profesyonelleri alanında yetkin akademisyen ve uygulayıcılarla bir araya getirdi. Söz konusu program; eğitim (6 hafta) ve girişimcilik (4 hafta) olmak üzere iki ayrı modülden oluştu.

PROGRAM İÇERİĞİ

SIKÇA SORULAN SORULAR