Yaratıcı Endüstrilerde Sunum Teknikleri

Sunum hazırlama, anlatma ve ifade biçimlerine yönelik genel bilgi aktarılacak bu çalıştay online gerçekleşecek olup 30 dakikalık soru-cevap seansı ile sonlanacaktır.

Online 03 Haziran 2020

Doç. Ebru Baranseli yürütücülüğünde gerçekleşecek çalıştayda, yaratıcı endüstrilerde eğitimi devam eden ve yeni mezun kişilere yönelik sunum teknikleri anlatılacaktır. Sunum hazırlama, anlatma ve  ifade biçimlerine yönelik genel bilgi aktarılacak bu çalıştay online gerçekleşecek olup 30 dakikalık soru-cevap seansı ile sonlanacaktır. 

Atölye Yürütücüsü:  Doç. Ebru Baranseli
Lisans öğrenimi sırasında grafik tasarımcı, mezuniyetinden sonra ise sanat yönetmeni olarak reklam ajanslarında çalıştı. Eş zamanlı olarak kitap kapakları ve süreli yayınlar tasarladı. Çeşitli tasarım yarışmalarında ödüller aldı. Etkileşimli Ortamda Grafik Tasarımın Sunum Avantajları başlıklı yüksek lisans tezini ve Gelişen  İletişim Teknolojileri ile Grafik Anlatım Dili ve Grafik Tasarımın Yeni Uzantıları başlıklı doktora tezini Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı.
Öğretim üyesi olarak çalıştığı Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü'nde İnteraktif Grafik Tasarım, Dijital Kültür, Yeni Medya, Web Grafik Tasarım, Dijital Sunum Teknikleri, Video-grafi, Bilgisayar Destekli Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve Arayüz Tasarımı gibi dersler vermekte, ulusal ve uluslararası projelerde görev almakta ve sergiler açmaktadır.