Tasarımda Form ve Anlam: Yeni Nesil Kraft

Atölye çalışmasında ürüne dair duygu ve algıyı, çizim aracılığıyla kontrol etme ve ürünle hedeflenen mesajı karşı tarafa aktarma konusunda yaşanan semantik problemler irdelenecektir. Katılımcılar “Speedform” ve “Touchform” başlıklarına odaklanıp bir ürün formu ve anlamı arasındaki ilişkiyi kurgulama konusunda teknikleri deneyimleyecekler.

Online 18 Mayıs-19 Haziran 2020

Tasarım alanının yüzyılın başında sanat, bilim ve teknoloji kesişiminde disiplinlerarası bir yapıya dönüştüğü görülüyor. Tasarımın yeni kapsam, konu ve medyasını anlamak için bu üç ana alanda gerçekleşen gelişmeleri takip etmek önemli. Bu atölye yeni form ve forma atfedilen anlamı kurgulama süreçlerinde evrensel ve yeni nesil araçların bütünleşik olarak kullanılması için bir kesit öneriyor.

Sanatsal anlatımdan farklı olarak, “Tasarım Çizimi” metodları daha teknik ve betimleyicidir. Bu atölye çalışması, tasarım çizimini bir natürmort çalışma gibi uzayda var olanı çizme veya kopyalama yerine, zihinde oluşan veya varolan imgeden yola çıkarak uzayda formu yeniden tanımlama olarak ele alır ve bunun için nokta, çizgi, yüzey ve hacim ilişkilerini formu oluşturan kesitlerle kurgular. Teknik tarafı baskın olarak oluşturulan bu çizimler, oran ve orantı bozulmadan, minimum veri kaybı ile sayısal ortama kolaylıkla aktarılır. Bu mantıkla sayısal ortamda oluşturulmuş çizimler mock up, maket ve hatta prototip olarak tekrar fiziksel ortama geri aktarmayı mümkün kılar. 

Atölye çalışması kapsamında ürüne dair duygu ve algıyı, çizim aracılığıyla kontrol etme ve ürünle hedeflenen mesajı karşı tarafa aktarma konusunda yaşanan semantik problemler irdelenecektir. Bu süreçte katılımcılar iki konuya “Speedform” ve “Touchform” konsantre olacaklar ve bir ürün formu ve anlamı arasındaki ilişkiyi kurgulama konusunda teknikleri deneyimleyeceklerdir. 

Atölye ilk olarak serbest elle tasarım çizimi yapma teknikleri ile başlayacaktır. Bu teknikler arasında çizim uzayını tanımlama, kesit çizme, uzatma, birleştirme, ekleme ve çıkarma gibi form bilgisi; perspektif kuralları, betimleyici ve dinamik bakış açısı seçme, oran-orantı belirleme gibi anlam bilgisi konularına değinilecektir. İkinci aşamada, elle oluşturulan çizimler, veri kaybı olmadan sayısal ortama aktarılacak, çizimler sayısal ortamda iki ve üç boyutlu olarak görselleştirilecektir. Üçüncü aşamada ise sayısal veriler; 3B yazıcı, lazer kesim ile işlenerek tekrar fiziksel ortama aktarabilecek, AR teknolojileri kullanarak sayısal ortamda sunabilecektir. Bu aşamada birbirinden farklı teknik ve araçlara yer verilecektir. Sonuç olarak tasarımda form-anlam ilişkisi irdelenirken, süreç fiziksel ve dijital ortamın bütünleşik ve eşzamanlı kullanımı ile ilerleyecektir. 

Atölye çalışması zoom programı üstünden ilerleyecek, atölye çıktıları sergilenebilir nitelikte olup, çeşitlilik gösterecektir. Katılımcılar geliştirdikleri formları:

     - 3B yazıcıdan,

     - Lazer kesim ile üretebilecek veya

     - AR teknolojisi kullanarak sunabilecektir. 

     - Çalışmaya devamlılık gösteren katılımcılar:

Form ve anlam ilişkisini okuyabilecek ve bu ilişkiyi kurgulama konusunda katılımcıların farkındalığı artacaktır.

     - Temel Tasarım Çizimi tekniklerini anlayacak ve kısmen uygulanacaktır.

     - Elle çizimlerini sayısal ortama aktaracaktır.

     - Sayısal ortamda maniple edilmiş formu tekrar fiziksel ortama aktarabilecek ve test edebilecektir.

     - Çıktıların sunulmasında 3B yazıcı, lazer kesim ve basit AR teknolojilerini giriş seviyesinde kullanacaktır.

Atölye çalışmasında kullanılacak malzeme ve araçlar; 

     - A4 veya A3 düz beyaz kâğıt, siyah tükenmez kalem

     - Akıllı cep telefonu veya tarayıcı

     - Bilgisayar

(Not: Katılımcıların giriş seviyesinde 3b modelleme yapabiliyor olması gerekmektedir)

Atölye çalışmasında kullanılabilecek bilgisayar programları

     - Photoshop veya benzeri bir boyama programı (şart değil)

     - Rhino, Autodesk Fusion360 veya benzeri bir modelleme programı

     - 123D make, Slicer, Pechakucha veya benzeri bir program

     - SketchFab, Scan3D, Capture3D gibi fotoğraftan 3B model yaratmaya yarayan bir program

     - Pinterest.com

     - Miro.com

 (Not: Bu programların ücretsiz versiyonları ve açık kaynak kullanan diğer programların bilgileri atölye sürecinde katılımcılarla paylaşılacaktır, katılımcıların giriş seviyesinde 3d modelleme bilmesi önemlidir.)

Zoom programı üstünden gerçekleşecek çevrimiçi atölye çalışması tanışma toplantısı 18 Mayıs günü saat 18:00'de gerçekleşecektir. 18 Mayıs – 19 Haziran tarihleri arasında belirlenecek atölye saatleri onay e-postası içinde belirtilecektir. 

Sergi Hazırlık Dönemi 19 Haziran – 15 Temmuz  

Sergi Açılışı 16 Temmuz (Online) 


Atölye Yürütücüsü: Engin Kapkın 

Engin Kapkın, 2006 yılında lisans, 2010 yılında yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde tamamlamıştır. Kapkın Fulbright bursiyeri olarak Amerika’nın North Carolina State Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi almış, bu bölümde çeşitli dersler vermiştir. Doktora eğitimi sırasında RedLab-Ergonomi ve İnsan Faktörleri laboratuvarında çalışmış, birçok araştırma ve geliştirme projesinde yer almıştır. Kapkın, T-design Office-Türkiye, IDEO Palo Alto, CA-Amerika, Ford Truck-Türkiye gibi firmalarda kısmi olarak çalışmış, ardınan Amerikan dxlab design firmasının kurucuları arasında yer almıştır. Şu an Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Kapkın, aynı fakültenin Endüstriyel Tasarım Bölümünde aktif olarak eğitim vermekte, ürün-form-anlam ilişkisi, kullanıcı deneyimi tasarımı, kalite algısı ve tasarım eğitimi konusunda çalışmalarına devam etmektedir.