Ernest Mamboury’nin İzinde: Bir Haritalama Atölyesi

Mimar, sanatçı ve akademisyen Sinan Logie’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan Ernest Mamboury’nin İzinde: Bir Haritalama Atölyesi, 1878-1953 yılları arasında yaşamış Ernest Mamboury’nin çalışmalarını odağına alıyor.

Karaköy, İstanbul 14-28 Mart 2020

Ernest Mamboury'nin İzinde:

Bir Haritalama Atölyesi


Yürütücü: Sinan Logie

14-28 Mart 2020


Mimar, sanatçı ve akademisyen Sinan Logie’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan Ernest Mamboury’nin İzinde: Bir Haritalama Atölyesi, 1878-1953 yılları arasında yaşamış Ernest Mamboury’nin çalışmalarını odağına alıyor.


Türkiye sınırlarındaki Bizans yapılarını araştırmış ve ardında çok sayıda çizim ile makale bırakmış olan İsviçreli akademisyenin 1925 yılında yayımlanan İstanbul rehberi için ürettiği harita, kentsel hafıza alanında tarihte üretilmiş en güçlü imgeler arasında sayılabilir. Tarihi Yarımada ile Pera bölgesini odağına alan bu çizim, şehrin 1924’teki hali ile Bizans kent dokusunu çakıṣtırır. Bu anlamda bir palimpsest niteliği taṣıyan harita, bu atölye çalışmasının da temelini oluṣturacak. Katılımcılar birer dedektif gibi, bu haritayı kullanarak ve 21. yüzyıl İstanbul’unu arṣınlayarak, Mamboury’nin bize aktardığı izleri takip edecek.


Geçmiş ve bugünkü kent dokusu arasında bir köprü kuran atölyenin sonunda katılımcılar araştırma sürecini buluntu nesne ve imgeler yardımıyla belgeleyecek; üretim sürecinin çıktılarını harita, fotoğraf, maket gibi farklı yöntem ve tekniklerle ortaya koyarak bir sergi hazırlayacaklar. 


Atölye takvimi

 

14 Mart – 11:00 – 17:00 (tanışma, sunum, çalışma yönteminin belirlenmesi)


15 Mart – 11:00 – 17:00 (Tarihi Yarımada ve Pera’ya yürüyüş)


18 Mart – 16:00 – 18:00 (malzeme ile çalışma)


25 Mart – 16:00 – 18:00 (malzeme ile çalışma ve sergi hazırlığı)


28 Mart – 18:00 – 20:00 Sergi açılışı  


 

Etkinliğe katılım ücretsizdir. Atölyeye katılım 20 kişi ile sınırlıdır. Katılımcıların sergileme tasarımına katkıda bulunması beklenmektedir.


Atölye için gerekli malzemeler KTSM tarafından tedarik edilecektir ancak çalışmak istediğiniz, ilginizi çeken malzemeleri yanınızda getirebilirsiniz.


Başvuru formunun sonuna konuya olan ilginizi ya da motivasyonunuzu özetleyen kısa bir açıklama ekleyiniz.


Atölyeye 11 Mart 2020 mesai bitimine dek başvurabilirsiniz. Başvurular değerlendirildikten sonra katılımınızın onaylanması durumunda 12 Mart tarihinde tarafınıza haber verilecektir.


Katılımcılardan beklenenler


· Atölyeye tam zamanlı katılım gösterebiliyor olmak


· Sanat ve mimarlık fakültelerinde öğrenci ya da bu fakültelerden mezun olmak


· Kent çalışmalarına ilgi duymak


· Atölye sonunda gerçekleştirilecek sergiye katkıda bulunmak


Ernest Mamboury hakkında:


Ernest Mamboury (1878–1953), Galatasaray Lisesi’nde otuz yıla yakın (1923–1951) çizim, geometri, matematik ve Fransızca öğretmenliği yaptı. Öğretmen kimliğinin yanı sıra yorulmaz bir gezgin, araştırmacı, yazardı.


Gerek klasik arkeoloji gerekse Bizans, Osmanlı ve çağdaş Türkiye tarihiyle ilgili farklı dillerde çalışmalar yaptı. Çektiği fotoğraflar, yaptığı suluboya resimler, krokiler, plan ve haritalar, not defterleri, ünlü turizm rehberleri, çevirileri ve makaleleri, Türkiye’de 20. yüzyılın ilk dönemine dair önemli bir kaynak oluşturuyor.


Mamboury’nin 1925’te yayımladığı 565 sayfalık İstanbul rehberi; 1929, 1934 ve 1951 yıllarında tekrar basıldı. 1930'da Almanca ve 1953'de de İngilizce birer baskı yapan rehber, yalnızca yerli ve yabancı turistler ve amatör şehir tarihçileri için değil, birçok bilim insanı için de kaynak oldu. Mamboury'nin rehber çalışmalarının başarıya ulaşması üzerine İçişleri Bakanlığı, Mamboury'den Ankara hakkında da bir şehir rehberi hazırlamasını istedi. Bu rehber de 1933 yılında yayınlandı.


Sinan Logie hakkında:


1973’te Brüksel’de doğdu. 1979’da Ankara sokaklarında kaykay yaparak kent ve mimari konusunda ilk deneyimlerine başlayan Sinan Logie, 1998’de Brüksel Özgür Üniversitesi Victor Horta Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Belçika’da mobilya, mimari ve kentsel ölçekli projeler üzerinde deneyim edindikten sonra, 2011 yılında İstanbul’a yerleşti. Bilgi Üniversitesi’nde 2013 yılından beri lisans ve 2014’ten beri yüksek lisans stüdyolarında görev almakta.


Yoann Morvan ile birlikte yazdığı ve kentin saçaklanmasını tartıṣan, Türkçe çevirisi 2017 yılında İletişim Yayınları tarafından yayımlanan İstanbul 2023 isimli kitabı 2014 yılında Paris’te B2 Yayınevi tarafından yayımlandı. Yaṣar Adanalı ile birlikte Mekanda Adalet Derneği / Beyond Istanbul'un kurucuları arasında yer alan Logie, sanat alanında 2014 yılından bu yana Öktem & Aykut Galeri ile çalıṣmakta.