Bir Fotografik Yazı Atölyesi:Photo-Graphos

Fotografik imge bugün eskisine nazaran toplumun her kesiminden çok daha fazla insan tarafından, çok daha fazla sayıda üretiliyor; kolaylıkla ve hızla işleniyor, dolaşıma sokuluyor. Bu üretim ve dolaşım hızı, tüketim hızını da artırıyor; her bir fotografik imge üzerinde dolaşan her bir bakışın süresini hayli kısaltıyor.

Online 11 Mayıs-11 Haziran 2020

Kendi başına çoklu okumalara müsait bir potansiyel anlam evrenini barındıran tabiatı, fotografik imgeyi kendine yeten bir mecra haline getiriyor. Fakat imge yaratımı tarihinin erken dönemlerinden bu yana, yazının imgeye eşlik eder şekilde kullanımı, yaygın bir pratik. Bu pratik kimi örneklerde fotografik imgenin potansiyeline gem vururken, kiminde anlam evrenini genişletebiliyor. 

Photo-Graphos: Bir Fotografik Yazı Atölyesi, fotografik imgeyle yazının birlikte kullanıldığı ilginç örnekler üzerinde düşünmek ve böyle örnekler üretmek için tasarlanmış bir çalışma. Katılımcıların şimdiye kadar ürettikleri, biriktirdikleri, arşivledikleri fotografik imgelerle kendi metin evrenlerinden seçtikleri ve ürettikleri parçaları yaratıcı bir süreçle bir araya getirmeleri; bu deneylerin sağlayacağı açılımla, foto-grafik ürünler yaratmaları bekleniyor. Bakışın ve düşüncenin, tabiat, mekan, nesne, doku gibi sonsuz çeşitlikte görsel ve tasarımsal öğe üzerinde uzun ve üretken bir zaman geçirdiği; katılımcıların, öznelliklerini ve toplumsallıklarını birbirleriyle tartıştığı bir ortak üretim alanı açmayı arzu eden bu çalışmaya için aşağıdaki kayıt formunu 8 Mayıs'a dek doldurmanızı bekliyoruz. 

Bu atölye online ilerleyecek, çalışma sonunda mekan içi sergilemeye veya online sergiye imkan verecek bir e-kitap elde edilecektir. 

Atölye Çalışması Yürütücüsü: Osman Şişman

Felsefe ve tasarım eğitimi alan Osman Şişman, 2005-2016 yılları arasında çeşitli üniversitelerde tasarım, sanat ve sinema üzerine kuramsal dersler verdi. 2019 yılında kurduğu Yort Kitap adlı yayınevinde çevirmenlik ve editörlük yapıyor.   https://www.yortkitap.com    

Katılımcılardan beklenenler:

  • Atölye içeriğine ilgi duyan kişilerin başvuru formunu 8 Mayıs gün sonuna dek doldurmaları. 
  • Öncelikle tasarım, mimarlık, sanat fakültelerindeki öğrenci ve mezunlar olmak üzere, başvuru herkese açıktır.
  • Atölye içeriği ile ilgili yazınsal ve görsel bir kolektif üretimin parçası olma motivasyonu taşımak. 
  • Atölyenin çevrimiçi linkine tıklayarak atölye çalışmasının gün ve saatlerinde katılım göstermek. Detaylar, başvurunun onaylanmasını takiben e-posta yolu ile size iletilecektir. 
  • Atölye sonunda gerçekleşecek sergi için hazırlıklarda rol ve görev almakta istekli olmak. 
  • Sonrasında oluşturulacak e-kitaba katkıda bulunmak 

Grup 1: 18 kişi _ 11 Mayıs - 22 Mayıs (11 Mayıs 18:00'de tanışma toplantısı gerçekleşecektir) 

Grup 2: 17 kişi _ 27 Mayıs - 11 Haziran (27 Mayıs 18:00'de tanışma toplantısı gerçekleşecektir) 

Sergi Hazırlık Dönemi _ 12 Haziran - 19 Haziran 

Sergi Açılışı _ 1 Temmuz (Online)