Açık Kaynak: Perşembe Pazarı

Atölye, KTSM'nin de içinde yer aldığı Perşembe Pazarı’nı merkezine alır.

Karaköy, İstanbul 02-16 Kasım 2019

Atölye Yürütücüsü: Aslı Kıyak İngin/Made in Şişhane

2 Kasım - 7 Kasım    // Atölye 1. Grup

9 Kasım - 16 Kasım   // Atölye 2. Grup

Açık Kaynak: Perşembe Pazarı tasarım atölyesi, Made in Şişhane ve Informal Academy projeleri deneyiminden hareketle katılımcılar ile birlikte Perşembe Pazarını “açık kaynak” bir imkanlar atölyesi olarak ele alır ve sundukları üzerinden farklı bir öğrenme, tasarım ve üretim pratiğini devreye sokar. 

Atölye, Kale Tasarım ve Sanat Merkezi’nin de içinde yer aldığı Perşembe Pazarı’nı merkezine alır, bölgenin zanaat ve ticaret ağından, ilişkilerinden, nesnelerinden, pratiklerinden yola çıkar, anlamaya çalışır. Atölye sürecinde birlikte ve bazen bireysel, yürüyüşlerimiz, keşiflerimiz, paylaşımlarımız, tartışmalarımız, üretimlerimiz olacak. Bölgede ve yakın çevresindeki diğer zanaat atölyeleri ile de ilişkide olacağımız, aracısız tasarım ve üretim yöntemlerini deneyimleyeceğimiz, bazen bir zanaatkarın eşliğinde ilerleyeceğimiz bir süreç olacak. Üretirken tasarlayacağız, ya da tasarlarken bozacağız.

Perşembe Pazarı ve çevresi tüm açıklığı ile bizlere, tasarımcılara neler sunmaktadır? Neyin (hangi detayın, bilginin, nesnenin, hikayenin, vb.) peşinden gideceğiz? Keşiflerimiz bizi nereye veya nasıl bir üretime taşıyacak? Mevcut ilişkiler ağına nasıl eklemlenebiliriz?

Tasarım atölyesi bölgeyi bir tasarımcı olarak kullanma pratiği sunmakla beraber, bir araya gelen topluluk ile bölgenin bugününü, geleceğini, potansiyellerini de tartışmayı, hatta yaparak, üreterek tartışmayı amaçlamaktadır. Kolektif çalışmaya, paylaşmaya, birlikte üretmeye, keşfetmeye, gündelik hayatın parçası olmaya, zanaatkarlar ile çalışmaya açık katılımcılar başvurabilir.

Başvurular değerlendirildikten sonra katılımınızın onaylanması durumunda bizden haber alacaksınız.

Başvuru formunda iki tarihten birini önceliklendirmeniz talep edilecektir. Katılımcılar başvuru sırasına göre kabul edileceğinden önceliklendirdiğiniz tarihte katılımınız mümkün olmayabilir.

Son başvuru tarihi 24 Ekim 2019

Atölyeye katılım ücretsizdir.2-7 Kasım tarihlerinde gerçekleşen atölye özet videosu için tıklayınız.

9-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşen atölye özet videosu için tıklayınız.

Galeri