Berna Dolmacı

Berna Dolmacı (1994, Akşehir) lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Resim Bölümü Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. İzmir’de yaşayan ve üreten sanatçının çalışmalarının en temelinde eskiz defteri pratiği yer almaktadır. Oluşturduğu bu görsel günlükler daha sonra farklı malzemelerle imge oluşturma isteğiyle kolaj tekniğine doğru evrilmiştir. 2017 yılından itibaren defterin dışına çıkıp, endüstriyel dışı organik malzemelerle renklendirdiği atık kağıtlarla büyük kolajlar üretmeye başlamıştır. 2018 yılından bu yana kolajların mekanla bağlantısı giderek güçlenmiş, süreç odaklı kamusal alanlarda büyük enstalasyonlar, mekan kaplamaları olarak kendilerini göstermişlerdir. 2019 yılından bu yana çalışmalarını ekolojik temelli sanat anlayışı ile üretmektedir.

Yer aldığı sergiler arasında "Akbank 38. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması" , Akbank Sanat, İstanbul (2018), "Base Istanbul", Galata Rum Okulu, İstanbul (2018), “Kağıt Oyunu” 3.Nilüfer Sanat Çalıştayı, Misi Köy, Bursa (2019), “Tepe Dünya”, Globlokal Era, Alsancak, İzmir (2020) ve kişisel sergisi “İstila” Balconnection, İzmir (2020) yer almaktadır.
http://bernadolmaci.com